Fysik

v.8-11
image

Våra lektioner Ljusögat

Ljud och ljus
Mellan sportlovet och påsklovet kommer vi att arbeta med ljud och ljus.

 

från det centrala innehållet

 

I kunskapskraven för årskurs 6 står

 

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

 

Vi kommer att arbeta undersökande och reflektera kring resultatet av undersökningarna både enskilt i par och i grupp.

film om ljus 

Ljus: Vi kommer att prata om hur ögat uppfattar ljus och vad ljus är. Vi kommer även att undersöka hur olika färger uppkommer och vad skuggor är.

film om ljud
film om ljud 2
 

Ljud: Hur örat uppfattar ljud och vad ljud är är en del av det vi kommer arbeta med och även hur ljud sprider sig.

 

Astronomi V.45 – 2015

 

Tre länkar till ditt arbete om planeterna:

Träna No- Om planeterna

Planeter.nu

Riksmuseét om planeterna

 

 

I arbetsområdet Astronomi – Rymden ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig om dag, natt, år och årstider. Vi ska lära oss om människan i rymden och historiska upptäckter. Vi ska lära oss om olika rymdbegrepp.

månlandningen

Kopplingar från Lgr 11

 • Fy

Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 • Fy  4-6

Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 • Fy  4-6

Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

 • Fy  4-6

Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

 • Fy  4-6

Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.

 • Fy  4-6

Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Konkretisering av syfte

Under arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:

 • beskriva Big Bang.
 • beskriva solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
 • beskriva och förklara begrepp och fenomen i universum som sol, måne, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, komet, meteorit och månfaser.
 • beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
 • berätta om hur människan utforskat rymden.
 • berätta om historiska berättelser kring universum.

Arbetssätt

Du kommer under arbetsområdet att:

 • att läsa faktatexter och från nätet
 • titta på, samtala om, skriva och berätta till bilder
 • samtala och diskutera om det vi läser och ser (filmer)
 • skriva egna faktatexter
 • fördjupningsarbete – planeterna – grupparbete

 Vi bedömer din förmåga hur du:

Diskuterar och använder  ord och begrepp.

Skriver, förklarar och berättar med hjälp av bilder.

Planerar, genomför och dokumenterar i faktatexter och i grupparbetet.

———————————————————————————————————

Nästa vecka startar vi NTA-lådan i Teknik och Fysik som heter kretsar kring el.

Följer du länken nedan kommer du till upplägget med koppling till läroplanens mål:

http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/Kretsar-kring-el/

20140930

_________________________________________

Nu har vi startat arbetet med NTA-lådan i Teknik och Fysik.

bil1.2

Följer du länken nedan kommer du till upplägget med koppling till läroplanens mål:

www.ntaskolutveckling.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *