Kemi

imageIMG_1936

Vecka 34 – 2015 och framåt kommer du att få lära dig mer om hur vattnets kretslopp ser ut och vilken betydelse som vatten har för oss.

Du ska få arbeta med vattnets tre grundformer och fundera över hur dessa kan förändras.

Du kommer också att få göra olika vattenexperiment och vi hoppas avsluta arbetsområdet på avloppsreningsverket i  Hjo.

 

Mål enligt Lgr-11

Du ska utveckla följande förmågor:

– Att kunna diskutera och ta ställning

– Att genomföra undersökningar och dokumentera

– Att använda ord begrepp som hör till arbetsområdet

– Att läsa och samtala om faktatexter och berätta med hjälp av bilder (muntligt och    skriftligt)

Du ska kunna:

– Förklara och beskriva vattnets kretslopp, vattnets olika former och berätta om vattnets    egenskaper.

– Berätta om hur vi människor använder och är beroende av vatten i olika delar av vår  värld dokumentera egna undersökningar med hjälp av bilder och texter.

– Använda ord och begrepp.

– Fundera vidare på hur du på ett enkelt sätt kan skydda våra sjöar, hav och livet i dem.

 

Vi bedömer din förmåga att:

– Diskutera och använda ord och begrepp

– Skriva, förklara och berätta med hjälp av bilder

– Planera, genomföra och dokumentera undersökningar

– Vara aktiv och delaktig vid diskussioner, experiment och studiebesök.

———————————————————————————————————-

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *