Teknik

Teknikarbete.

Du ska välja en teknisk “pryl” att skriva om.
Arbetet ska innehålla tre delar.

  • En beskrivning av vad det är. Hur ser den ut? Hur är den uppbyggd? Hur används den?
  • Historia. När uppfanns den? Vem uppfann den? Finns det några föregångare?
  • Framtid. Vad tror du om framtiden? Hur kommer denna pryl att utvecklas?

Arbetet skall skrivas som ett drive dokument och delas med Erika.

______________________________________________________________

Det avslutande uppdraget med kretsar kring el var att bygga ett minihus som eleverna skulle installera med belysning i. Vi hade en tävling i tre grenar: mest miljövänligt, kreativast och bäst utfört.

Vinnare i bäst utfört blev Wilma, Alice och Mhy. Alicia och Louise blev vinnare i grenen kreativast. Priset till mest miljövänligt delade vi inte ut eftersom det fanns inga exempel på det.

Här är några av förslagen :

bild 1bild 5

bild 2bild 1 (2)

 

Teknik och fysik 20140930

Nästa vecka kommer vi starta arbetet med NTA-lådan i teknik och Fysik. Följer du länken nedan kommer du till upplägget med koppling till läroplanens mål: http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/Kretsar-kring-el/   __________________________________________________________

Vad?

I tekniken kommer vi under historieperioden att titta på vad man använde för redskap, hur man byggde och hur människorna löste praktiska problem samt hur tekniken har förändrats över de olika epokerna.

Åk. 4 – redskap och det kan bli vattenhjul, se den här filmen Åk. 5 – redskap och det kan bli   se film Åk. 6 – redskap och det kan bli gruvhiss.

Varför? Syfte och det central innehållet

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll årskurs 4–6

Tekniska lösningar

• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknik, människa, samhälle och miljö • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Hur? Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer.

• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska modeller.

Bedömning

Att eleven kan berätta och resonera kring hur redskap och tekniken har förändrats.

Att eleven kan förklara och berätta hur modellen fungerar med ord, begrepp och bild.

Att eleven kan praktiskt lösa problem och  konstruera en enkel modell.

P-Å ————————————————————————————–

Nu har vi startat arbetet med NTA-lådan i Teknik och Fysik. bil1.2

Följer du länken nedan kommer du till upplägget med koppling till läroplanens mål: www.ntaskolutveckling.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *