6:an, aktuellt nu

Vasa- och  Stormaktstiden:

Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 – 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Stormaktstiden var 1611- 1718, då Sverige blir en av Europas stormakter genom att kungarna skaffar sig en stor och stark krigsmakt. Sverige härskar över Östersjön och tar ut stora tullavgifter av andra handelsresande.

Du ska kunna berätta  om:

  • några personer som styrt Sverige,
  • hur Sverige styrdes under tidsperioden,
  • hur människorna hade det, hur de bodde, levde, trodde, åt…
  • varför Sverige blev en stormakt,
  • viktiga inkomstkällor för Sverige
  • häxprocesser

Det här är din uppgiftssida, där du kollar vad du ska göra och hur.

1) Se på första filmen om Gustav Vasa. Svara på frågorna under filmen:
a) Hur växte Gustav Vasa upp?
b) Vad var “Stockholms blodbad?”
c) Gustav försökte få med sig folk i Dalarna mot Kristian. Då räddade en bonde med häst livet på honom. Hur?
d) Varför ändrade sig folket i Dalarna?

2) Se andra filmen om Gustav Vasa. Svara på frågorna under filmen:
a) När blev Gustav kung?
b) Efter kriget var Sveriges ekonomi dålig. Varför? Vad gjorde Gustav för att lösa problemet?
c) Sverige reformerades. Vad betyder det?
d) Hur tycker du Gustav verkar ha varit som människa?

3) Gustav Vasas barn var inte bra på att hålla sams. Titta på filmen och svara på frågorna.
a) I vilken ordning hade de makten?
b) Vilken roll spelade kvinnorna?
c) Hur klädde sig fattiga och rika?
d) Vilka länder krigade Sverige mot?
e) Vem var Sigismund? Varför motarbetade Karl honom?

Sammanställ Vasa-tiden.
a) Vem var Gustav Vasa? När?
b)Hur gick det med Gustavs barn?
c) Hur klädde sig rika och fattiga?

Fortsätt med stormaktstiden. Börja med att se översiktsfilmen “Från uppgång till fall.”
a
) Vad drömde Gustav II Adolf om?
b) Vad var “30-åriga kriget?”
c) Varför gick Sverige med i kriget?
d) Hur såg hierarkin, rangordningen, ut?
e) Hur många bodde i Stockholm? (Nu ~1 miljon)
g) Hur försörjde sig folk?
h) Hur klädde sig folk?
i) Varför slutade Kristina som drottning?
j) Karl X, XI och XII följde. Skriv ner något om alla tre.
k) När var Sverige som störst?

Sammanställ det ni vet om stormaktstiden!

Dags för dig att specialicera på en liten del av den svenska stormaktstiden. Börja med att titta på en av filmerna. Fördela.
Förbered så du kan presentera för de andra!
Gustav II Adolf
Mellanperioden…
Drottning Kristina.
Karl X och Karl XI
Karl XII
Frihetstiden

 

______________________________________________________________


1521
1660

Vad?

Hur blev Sverige en stormakt? Vad var frihetstiden? ? Vad handlade alla krig om ? Vilka folk ingick i det svenska riket? Vilka kontakter hade vi med andra länder? Hur var det att leva på stormaktstiden och frihetstiden?

Hur?

Du kommer få uppgifter att lösa:

  1. Se de två filmerna om Gustav Vasa och anteckna viktiga saker i ditt So-häfte under filmen. Gustav Vasa 1 och Gustav Vasa 2 och Gustav Vasas barn.  Skriv dina anteckningar i ett Drivedokument och dela med Lennart.
  2. När Gustav Vasas söner bråkat klart om vem som skulle vara kung startade det som kallas stormaktstiden, år 1611. Börja med att se och och anteckna viktiga saker i den här filmen SLI.se Gustav II Adolf Fortsätt att dela anteckningarna med mig i samma dokument.

3. När Gustav Adolf blev kung 1611 var han bara 16 år gammal. Då skulle han bestämma det mesta i ett land som låg i krig med Ryssland, Polen och Danmark. Krig kostar mycket pengar. Pengarna fick Sverige genom att ta fram silver, järn och koppar ur sina gruvor. Falun var Europas största arbetsplats på 1600-talet och Sveriges näst största stad. Det berodde på gruvan, Falu koppargruva. Se filmen! Tycker du det är intressant kan du läsa mer här: Helvetet-i-Falun.

4.  Nu är det dags att skriva en novell om stormaktstiden. Berättelsen ska vara skriven i jag-form. Berättelsens huvudperson ska vara jämnårig med författaren och ska leva i den historiska miljön i bygger på So:n.
Om Stockholm och Vasa

Här ska följande finnas med:
* Livet i byn, staden
* Vad man åt och drack
* Om hierarkin, rangordningen
* Om skeppen och färderna
* Hur man var klädd
* Hur det var att vara barn

(Namnförslag vikingatidmedeltidstormaktstid.)

 

5. Under frihetstiden 1719-1772  blev kungens makt mindre. Men det hände också mycket annat i Sverige då. När du ser Frihetstiden del 1  och Frihetstiden del 2 ska du anteckna det viktigaste. Anteckningarna skriver du in och delar med Lennart i ett Drivedokument.

 

Varför? (Lgr11, historia och svenska)

Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Hi  4-6   Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Hi  4-6   De nordiska staternas bildande.

Hi  4-6   Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Hi  4-6   Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Hi  4-6   Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hi  4-6   Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hi  4-6   Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Hi  4-6   Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Sv  4-6   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Sv  4-6   Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *