5:an, aktuellt nu

Medeltiden:
Bildresultat för medeltiden

Vi kommer att arbeta med medeltiden. Vi kommer att läsa om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Hur det var att leva på den här tiden och hur det var att vara barn på medeltiden. Du kommer också att få bekanta dig med riddare och sjukdomen pesten.

Medeltiden är en spännande och orolig tid mellan 1050 och 1523. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.

Det här är din uppgiftssida, där du kollar vad du ska göra och hur.

1) Titta på filmen Medeltiden i Sverige- Förändringens tid.
Under filmen skriver du upp följande:
a) Vem var Birgitta? Vad gjorde hon? När levde hon?
b) På medeltiden fick hela Sverige samma lagar. Vilka straff?
c) De rika med häst kunde hjälpa kungen. Med vad? Vad slapp de?
d) Vilka var de fyra grupperna i landet? Vad gjorde de?
e) Vad åt och drack man?

2) Titta på filmen Medeltiden- Liv och förändring. Svara på frågorna:
a) Hur fick kyrkan in alla rikedomar? Vad gjorde de med rikedomarna?
b) Hur många städer fanns i Sverige på 1300-talet? Vilken var störst?
c) Varför var städerna så smutsiga?
d) Hur såg vanliga människors hus ut?
e) Hur smittade pesten? Hur många i Sverige dog?
f) 1250 tog Birger Jarl makten i Sverige. Hur?

3) Makt var viktigt. Se filmen Kungar, drottningar och kampen om makten. Frågor:
a) Vem kunde bli riddare och hur?
b) Hur utsågs en kung?
c) Vad gjorde Birjer Jarl?
d) Vad var Nyköpings gästabud?
e) Hur verkar det ha varit att vara kung under medeltiden?
f) Vilka fördelar var det med att Norden blev en union?

4) Mat har alltid varit viktigt. Titta på filmen medeltidsmat och svara på frågorna:
Ahmed i medeltiden- Mat.
a) Vad var medeltidens delikatesser?
b) Varför åt man inte så mycket socker?
c) Varför svalt folk, tex år 1309?

5) De fyra stånden- Adel, präster, borgare och bönder:
Folk var uppdelade i fyra grupper. Kolla filmerna om de fyra stånden och skriv ner:
Adel.   Präster.   Borgare.   Bönder.
a) Vilka tillhörde gruppen?
b) Hur fick man vara med?
c) Hur klädde sig och bodde folk inom ståndet under medeltiden?
d) Vilka hade det bäst i de olika grupperna?
e) Hur var rangordningen inom gruppen?
f) Sammanställ i gruppen!

Genomgång…

6) Se filmen Att bli riddare tillsammans. Prata igenom filmen efteråt och sammanställ vad ni vet! Skriv ner på gemensamt papper.

Nu ska alla i gruppen välja var sitt avsnitt ur serien “Ahmed i medeltiden.” Kom överens om uppdelningen, kolla filmen och skriv upp så du kan berätta för de andra efter filmen!

7)  Öppna den här sidan tillsammans. Ta hand om var sin rubrik. Läs igenom så du kan berätta för de andra. Berätta.

8) Öppna det gemensamma dokumentet Medeltid by / stad. Klistra in bilder och diskutera hur ni ska göra. Gör stor ritning och detaljritningar.

Det här ska du kunna berätta om medeltiden:

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung.
 • Att Sverige blev ett kristet land.
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala, och Västerås. Stockholm blev huvudstad.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. Sedan fanns de fattiga också men de tillhörde inget stånd.
 • Hur man levde.

Bildresultat för medeltiden riddare

___________________________________________________________

 

Medeltiden

stockholms-historia-1

Medeltiden i Sverige varade i ca 500 år. Samhället vi lever i ändrar sig hela tiden, det kommer du att se när vi lär oss om medeltiden. Under medeltiden inträffade händelser som ledde till att livet för människorna förändrades. Du kommer få bekanta dig med vilka händelser som inträffade och hur människor levde. Du kommer att se stora skillnader jämfört med hur vi lever idag.

Vad?

Du ska lära dig att:

-berätta om hur det var att leva under medeltiden samt jämföra med nutid

-berätta om några viktiga personer under medeltiden.

-berätta om hur människor trodde och kyrkans betydelse

-berätta om några viktiga saker som hände i Sverige under medeltiden

-träna på att  hämta information från olika källor, som faktatexter från nätet, skolböcker och filmer.

Hur?

Du kommer att

se strömmande video och film

läsa faktatext både ensam och i grupp

söka fakta i texter

bygga modeller och rita illustrerande bilder

skriva egna kortfattade faktatexter

gå igenom och lära dig begrepp som hör till ämnet

öva på presentationer

Uppgifter:

1. Starta med att se några filmer från mediapoolen tillsammans. Logga in på Mediapoolen Digital Pedagogik med ditt @gate456.se-konto. Se filmerna i ordning.

Medeltiden- en översikt

Medeltiden- liv och människor

Medeltiden- kampen om makten

SLI.se Medeltid- Riddare

Skriv ner viktig fakta i ditt So-häfte under filmen.

2. Bygg tillsammans en modell av en medeltidsby, med en kyrka. Kanske har ni nytta av den här bilden? Medeltidsby

3. Gör minst en människofigur var till byn.  Du har nytta av att se följande filmer:
Om kläder
Om hygien
Om mat
Om yrken

Nu är det dessutom dags att skriva en berättelse, en medeltidsnovell.

Berättelsen ska vara skriven i jag-form. Berättelsens huvudperson ska vara jämnårig med författaren och ska leva i den historiska miljön i bygger på So:n.
Här ska följande finnas med:
* Livet i byn, staden
* Vad man åt och drack
* Om hierarkin, rangordningen
* Om skeppen och färderna
* Hur man var klädd
* Hur det var att vara barn

(Namnförslag vikingatidmedeltidstormaktstid.)

Behöver du mer fakta? Kolla här:

Skaras Medeltidssällskap Där finns det mycket fakta även på andra sidor än just denna.

4. Sedan behöver du lära dig hur Sverige började bli ett riktigt, enat land. Du ska se två filmer och jag vill att du antecknar viktig fakta i ditt So-häfte:

Om Birjer Jarl f. 1210- d 1266

och hans son, Magnus Ladulås (Birgersson)

De här två var med och startade upp vårt land, Sverige. Sedan försökte man göra ett land av Danmark, Sverige och Norge. Det kallades Kalmarunionen och fungerade dåligt. Slutet på medeltiden kom med Gustav Vasa.

5. Se de två filmerna om Gustav Vasa och anteckna viktiga saker i ditt So-häfte under filmen. Gustav Vasa del 1 och Gustav Vasa del 2Läs den här sidan  och anteckna det viktigaste. Renskriv dina anteckningar på Drive och dela med Lennart.

6. Fördjupning:

Här får du välja, du ska förbereda och göra en presentation. Du kan jobba med:

– Medeltidsmat: Medeltidsmat  och medeltidsmat. Mer fakta i historiaboken!

– Riddare och vapen:   Medeltidsvapen oaklake.seMedeltidsvapen wadbring och  Medeltida handvapen. Mer fakta i historiaboken!

– Brott och straff: Brott och Synd och Brott och straff Mer fakta i historiaboken!

– Kyrkan och kristendomen: Medeltidens Tro  och Kyrkan i centrum och  Heliga Birgitta Mer fakta i historiaboken!

– Digerdöden: Film om digerdöden och Digerdöden Mer fakta i historiaboken!

– Västergötland på medeltiden: wadbring.com och vastsverige och res-i-arns-fotspar.

 

Varför?

Eleverna ska träna sin förmåga att:

(Lgr11)

Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Inom arbetsområdet kommer följande ur centralt innehåll i ämnet historia ifrån Lgr 11 …

Kopplingar till läroplan

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6

  Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

 • Hi  4-6

  Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 • Hi  4-6

  Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

 • Hi  4-6

  Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 • Re  4-6

  Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

 • Sv  4-6

  Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Sv  4-6

  Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 • Sv  4-6

  Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Bedömning

att beskriva hur det var att leva under medeltiden samt jämföra med nutid

att beskriva någon viktig person under medeltiden

att beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under medeltiden

att hämta information från olika källor såsom faktatext, filmer samt internet.

att redovisa och diskutera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *