4:an

Vikingatiden:
Bildresultat för vikingatiden båtar

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Vikingatiden räknas från år 793, då danska vikingar anföll ett kloster, Lindisfarne i England. År 1050 räknar vi att vikingatiden tog slut och att folk bytte tro och blev kristna. Vikingatiden varade alltså ungefär 250 år. (800- 1050)

Det här är din uppgiftssida, där du kollar vad du ska göra och hur.

1) Se filmen Resan tillbaka- En färd till vikingatiden 1.
Skriv kortfattat ner detta under filmen:
a) Hur vikingarna byggde sina båtar.
b) Vad och var handelsmännen handlade.

2) Se filmen Resan tillbaka- En färd till vikingatiden 2.
Under filmen skriver du ner detta:
a) Vad odlade de? Vad åt de?
b) Hur gjorde de staket? Vad hägnade de in?
c) Vilka djur hade man? Varför?
d) Hur byggde de hus? Hur såg husen ut? Rita!
e) Vad var trälar och hur hade de det?

3) Se filmen Resan tillbaka- En färd till vikingatiden 3.
Skriv ner det här under filmen:
a) Beskriv kläderna spelarna och åskådarna har i matchen!
b) Vilka vapen och vapenlekar tränade vikingarna?
Filmen slut? Vem av er blir vinnare i “Dra kavle?”

4) Kolla Rena Rama Forntiden- Om vikingar och svara på:
a) Hur såg Toras hus ut?
b) Vad åt de? Hur vet vi det?
c) Hur fick vikingabarnen lära sig det de behövde?
d) Hur skrev de? Hur tycker du vikingasvenskan lät?
e) Hur tänkte vikingarna att jorden såg ut?
f) Vilka gudar pratar de om i filmen?

Kan ni läsa runor? Lös runstenen och lämna lösningen till Lennart!
runor
P
å vikingatiden trodde man annorlunda om världen. Titta på “Mellan himmel och jord”
Sammanställ vad vikingarna trodde, vilka symboler de hade och hur vi vet det efter filmen.

Titta på filmen Asatro.
Stoppa filmen med jämna mellanrum och sammanfatta. Skriv ner de viktigaste gudarna och en viktig berättelse.

Dags för lite fakta. På projektorn läser ni gemensamt: Vikingabyn.

Sedan är det dags att samla bilder: Gemensamt dokument om byn.

Bildresultat för vikingatiden kläder


När vi är klara ska du kunna:

  • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
  • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
  • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens framfart.

_____________________________________________________________

Järnålder och vikingatid

Vad?

Hur såg det ut?

Vikingafärder – vikingaskeppen

Vikingarnas hem – husen och maten, kläderna, runor

Vem bestämde hos vikingarna?

Vikingakungar, maktcentrum, brott och straff, sagor och skatter

Vikingarnas tro.

 

Hur?

Vi kommer att titta på filmer/bildspel, läsa facklitteratur/skönlitteratur tillsammans.

Du kommer att få fördjupa dig inom ämnet, skriva och bygga modeller.

 

Uppgifter:

  1. Ni ska se tre filmer från Mediapoolen om vikingatiden. Se alla tre filmerna och anteckna i ditt So-häfte.
    Vikingatiden del 1.
    Vikingatiden del 2.
    Vikingatiden del 3- Barn

2. Nu ska du läsa om hur man bodde hur man bodde här  och skriva ett faktablad om vikingarnas hus. När det är klart ska ni i fyran hjälpas åt att bygga en liten modell av en  vikingaby av naturmaterial. Gör en enkel ritning och samla material ute!

Du ska göra minst en människofigur till byn.

För att få kläderna rätt behöver du läsa och titta på de här sidorna:
Vikingakläder 1
Vikingakläder 2

Titta på den här filmen om vikingarnas resor.

Nu är det dags att skriva en berättelse. Berättelsen ska vara skriven i jag-form. Berättelsens huvudperson ska vara jämnårig med författaren och ska leva i den historiska miljön i bygger på So:n.
Här ska följande finnas med:
* Livet i byn, staden
* Vad man åt och drack
* Om hierarkin, rangordningen
* Om skeppen och färderna
* Hur man var klädd
* Hur det var att vara barn

(Namnförslag vikingatidmedeltidstormaktstid.)

Du hittar ännu mer fakta här: Vardag i samhället och här: Vardag för unga.

3. Vikingarna gjorde runstenar. Det behöver du lära dig en del om. Se den här filmen.  För att tyda runstenen jag gjort till er behöver du använda runalfabetet:

runorbild (5)

4. Vikingarna var ute på handels- och krigsresor.Titta först på  den här filmen och läs detta: Vikingar till sjöss. Rita in hur de åkte på den här kartan.

5. Vikingarna trodde att världen var helt annorlunda än vi tänker den.  Du såg hur de tänkte i förra filmen. Här finns mer fakta: Vikingarnas tro och vikingarnas gudar.

6. Nu vet ni tillräckligt för att bygga en modell av hur vikingarna tänkte världen. Ni ska ha med: Yggdrasil, Midgårdsormen, Midgård, Asgård och Hel. Några av gudarna behövs också. Du ska kunna berätta om några av gudarna. Enklast lär du dig nog genom någon av de här filmerna: Välj bland filmerna om asagudarna.

Varför?

Eleverna ska träna sin förmåga att:

(Lgr11)

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,

och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Bedömning

Att eleven kan berätta om levnadssättet under järnålder och  vikingatid

Att eleven kan berätta om vikingafärderna

Att eleverna känner till några viktiga händelser och personer under vikingatiden.

Vilka spår från vikingatiden som vi kan se i vårt samhälle idag

Att eleverna är aktiva och med i diskussioner.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *