Np åk6

De nationella proven är flera prov i svenska, matematik och engelska.
Här visar vi exempel och skriver om proven, både information och exempel.

Engelska:
Länk till exempel på muntligt engelskaprov.

Samtalskort, muntligt prov i engelska.

____________________________________________________

Provdatum svenska :

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska A 45-50 7 nov – 16 dec 2016 60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever
svenska B1+C1 6 tis 7 feb 2017 80 + 70 min*
svenska B2+C2 6 tor 9 feb 2017 80 + 6


Svenska:

De muntliga proven i svenska består av två delar:

– En förberedd redogörelse

och

-Att lyssna och samtala kring en text. Vi lyssnar i grupper om tre, sedan har vi samtalsfrågor. Där drar varje elev i tur och ordning en fråga och läser upp, sedan diskuterar gruppen sig fram till svaret.

Diskussionsfrågor.

Länk till exempel på vårens provuppgifter: Exempelprov, svenska.

 

______________________________________________________________