Matematik

4-5-6:ans matematik

Matte är roligt!

http://www.kunskapshubben.se/matematik/matematik-musik

Arbetsområden vi kommer att arbeta med höstterminen 2016

  • V.34 – 39 – Addition/subtraktion
  • V.40 – 46 – Multiplikation/division
  • V.47 – V.2(2017) Statistik

Exempel på uppgifter som eleverna kommer i kontakt med i undervisningen.

Rutinuppgifter är uppgifter där eleverna är välbekanta med sättet de ska lösas på. Läraren har presenterat hur man brukar göra, hur man kan tänka, säga, ställa upp, räkna ut, skriva, rita, använda symboler och så vidare. Om de ställs inför liknande uppgifter framöver är tanken den att de ska känna igen uppgiftstypen och kunna välja och använda en förväntad metod. Rutinuppgifter kan förstås vara både lätta och svåra. De kan till exempel innehålla ett enstaka steg, flera steg eller flera räknesätt. Här är några exempel på rutinuppgifter:

14 + 5 = ?

6 · 8 = ?

223 – 49 + 7· 90 = ?

Textuppgifter är uppgifter som beskriver en situation i löpande text. Texten avslutas med en eller flera frågor som eleverna ska besvara. Eleverna ska klara av att tolka texten och översätta den till en matematisk uppgift som sedan ska lösas. Lösningen ska sedan återtolkas till den beskrivna situationen och svar ska skrivas, ofta i text med hel mening. För att klara detta ska eleverna bland annat kunna välja ut de matematiska fakta som är nödvändiga för att kunna lösa uppgiften och de ska kunna läsa, skriva, förstå och kunna växla mellan matematisk text och vanlig text. Precis som när det gäller rutinuppgifterna kan textuppgifter vara mer eller mindre svåra. Texterna kan vara enkla eller mer komplicerade, orden lätta att förstå eller svårare. Här är några exempel på textuppgifter:

Kalle, Lisa och Ahmed delar lika på 12 plommon.

Hur många plommon får var och en?

Kajsa har fem bilar och Albin två.

Hur många färre bilar har Albin?

Maria har sju bollar. Hon har två fler än Anna. Bengt har tre bollar fler än Anna. Hur många bollar har Bengt?

Problem är uppgifter som eleverna inte har en på förhand given lösningsmetod att ta till för att kunna lösa. Här krävs det en extra mental ansträngning av eleverna och läraren ska uppmuntra dem att vara kreativa och uthålliga och undersöka och prova sig fram för att hitta sin egen väg fram till lösningen. Observera att svår inte är liktydigt med att det är ett matematiskt problem. Eleven kan till exempel ha svårt att tyda texten men när det väl är gjort är uppgiften en rutinuppgift för eleven.

 Rika problem innebär bland annat att problemen bär på rika möjligheter till en givande diskussion kring olika matematiska begrepp, procedurer, strategier och uttrycksformer.

Här är några exempel på uppgifter som kan vara problem om eleverna inte har mött något liknande tidigare:

6 + _ = 11 – _

Hitta på ett eget liknande problem. Lös det.

Astrid numrerade alla sidorna i sitt häfte, 1, 2, 3 och så vidare.

a) Hur många sidor hade häftet om hon använde 57 siffror?

b) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det.

Några vänner spelade tennis. Var och en spelade en gång var mot de andra.

a) Hur många matcher spelades totalt om de var tre?

b) Hur många matcher spelades totalt om de var fyra?

c) Hur många matcher spelades totalt om de var tio?

d) Hur tycker du man enklast kan tänka ut det?

e) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det.

(Kerstin Hagland och Johan Åkerstedt, matematiklyftet. skolverket .se)

——————————————————————————————

Hur arbetar vi i Fågelås skola åk. 4 – 6

–  3 lektioner/vecka  arbetar vi framförallt med läroboken och textuppgifterna från läroboken. Vi använder även diagnosmaterialet Diamant samt tabelltränar  på stenciler och datorn vid lämpliga tillfällen. Läxor är färdighetsträning och det är oftast begrepp och tabellkunskaperna på Nomp.

Vid dessa tillfällen ges eleverna möjlighet att framförallt utveckla förmågorna inom rutinräknandet(procedurhantering), begrepp & samband och till viss del problemlösningsförmågan.

– Vid 2 lektioner/vecka arbetar eleverna med följande typer av uppgifter(då använder vi sällan läroboken).

  • Problemuppgifter
  • Öppna uppgifter (rika problem)
  • Problemuppg. i grupp
  • Kluringar

Vid dessa tillfällen ges eleverna möjlighet att framförallt utveckla sin resonemangs- och kommunikationsförmåga.

Vi anser att eleverna får möjlighet till att utveckla sitt kunnande inom alla 5 förmågorna när de arbetar med dessa typer av uppgifter. Men självklart är textuppgifter, rutinuppgifter och färdighetsträning viktig för att öka säkerheten och att eleverna ska få en tro på att de kan och vill utveckla sig med matematiken.

Med hopp om många goda resultat under läsåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *