4-5-6:an

Sverige, Norden och Europa

Att lära för alla:
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

4:or- Jobb om Sveriges geografi och landskapen.
5:orna- Jobb om Nordens geografi, fördjupning om ett nordiskt land.
6:orna- Jobb om Europas geografi, fördjupning om ett europeiskt land.

Alla startar med Sveriges landskap och de största städerna:
Sveriges landskap, Seterra.
De största städerna i Sverige, Seterra.

Uppgift:

4:ornas uppgifter om Sverige och Sveriges landskap.

5:ornas jobb om Norden.

6:ornas jobb om Europa.

 

Hur mycket ska man lära sig?

geokriterier

europetoposmall

____________________________________________________________


Naturgeografi:

Länk till förhöret i naturgeografi

image

Presentation med genomgångar, filmer och uppgifter om inre och yttre krafter som påverkar jordytan.

Presentation med genomgångar, filmer och uppgifter om stenar, våra bergarter.

Det här ska du lära dig om:

 • Jordens inre byggnad.
 • Jordskorpans indelning i plattor (plattektonik) samt hur det hänger ihop med  vulkanism och jordbävningar.
 • Krafter som bygger upp jordytan – bergskedjeveckning, vulkaner och jordbävning – och hur de formar jordytan.
 • Några bergarter och hur de bildats.
 • Krafter som bryter ned jordytan – vittring och erosion – och hur de formar jordytan.
 • Hur krafter som formar jordytan påverkar människor och natur.
 • Några landformer – hur jordytan är formad – kunna göra jämförelser med närområdet.
 • Spår i naturen efter den senaste istiden samt göra jämförelser med närområdet.
 • Vad de viktiga begrepp som hör samman med arbetsområdet betyder.
 • Hur mycket ska du lära dig?
 • Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
  Natur- och kulturlandskap

  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Geografiska begrepp

  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.


  Utkast till förhör på naturgeografin.

_________________________________________________


Demokrati:

bestamma
Vi jobbar dels med hur Sveriges demokratiska system funkar, dels med studieteknik för att träna hur vi lär oss.

Du ska få  kunskaper om och förståelse för vad som menas med demokrati.
Du ska bli bättre på att jobba demokratiskt.
Du ska lära dig om vårt sätt att välja dem som styr, vilka partier vi har och hur vi kan påverka.

rosta_steg_3a

Ungefär det här faktainnehållet har vi läst tillsammans och antecknat, resonerat och diskuterat om.

Vi har sett några avsnitt ur serien Dröm om demokrati tillsammans och pratat  och antecknat om innehållet.

Att rösta
Grundlagarna
100år i Sverige
Partipolitik

Vad bestämmer kommunen på 3 minuter.

Vad bestämmer landstingen på 3 minuter

Vad bestämmer riksdagen på 3 minuter

De största partierna:

Just nu är det åtta partier i Sveriges riksdag.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr Sverige.
De är med i regeringen. Vänsterpartiet brukar samarbeta med dem.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samarbetar i gruppen Alliansen.
Inget parti vill samarbeta med Sverigedemokraterna.

Uppgift: Klicka in på länken om partierna. Se två eller flera bildspel om de svenska partierna. Du ska kunna berätta om de partier du valt: 8 Sidor, om de största partierna.

politiska_partier

Lagar, regler och normer

Bildspel som sammanfattning om lagar, regler och normer.

Lag och rätt, en text från So-rummet, samhällskunskap.

Lag och rätt, en film från Digital Pedagogik.

 

Du ska efter det här arbetsområdet kunna:

Varför vi har lagar, regler och normer

Vad som händer om vi bryter mot olika lagar, regler och normer

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också familjen och samhället

Avslutning:
Du ska få göra ett förhör och visa vad du lärt dig. Du får gärna titta på förhöret, det finns här: Länk till förhöret.

Läroplanen säger att vi ska lära i samhällskunskap:
“Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.”

Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar detgenom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka elevnära samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resoneman

 

______________________________________________________________

Vi jobbar med global utveckling, befolkning och hållbar utveckling på So:n nu. Världen har blivit ett allt bättre ställe att leva på- Kolla gärna världens välfärdsutveckling här!
Hållbar utveckling innehåller tre delar:

Hållbar

 

Under arbetsområdet lär vi oss om befolkningstillväxt, resursfördelning och de utmaningar världens befolkning står inför. Filmen “Om hela världen var en by.”

Vad kan jag göra?
Miljömärkning och konsumentmakt.

Spara energi

 

____________________________________________________________

Historia

Nu jobbar vi med historia i tre grupper:
Fyrorna jobbar med Vikingatiden –>
Femmorna jobbar med Medeltiden –>
Sexorna jobbar med Vasa- och Stormaktstiden –>

_____________________________________________________

 

Människan i rymden

På No:n jobbar vi med vårt solsystem och rymden. I So:n lär vi om människan i rymden, vad som driver oss att upptäcka, vår rymdhistoria och viktiga händelser och skeenden.

Presentation

_____________________________________________________________

Geografi:
Fyrorna jobbar med Sverige och landskapen.

Femmorna jobbar med Nordens geografi.

Sexorna jobbar med Europas geografi.

Historia:

Fyrorna: Järnålder och vikingatid.
Femmorna: Medeltiden.
Sexorna: Stormaktstid och frihetstiden.

Religious_collage

Världsreligionerna- Det här ska du lära dig:

Vad att lära och kunskapsnivåer

Anteckningar från filmen om världsreligionerna

Anonymous_Flag_of_Israel_1Menorah_0307

Genomgång om judendomen

Se en av filmerna om berättelser ur Torah, Gamla Testamentet:
Länk till filmerna om bibelns äventyr

Klassens genomgång om judendom och kristendom

 

Genomgång om Islam

Hinduism är egentligen Indiens religioner. Vi har pratat om grunderna tillsammans.
Gruppredovisningar om olika gudar, symboler, kläder och högtider:
Fakta från:
Gudar
Kläder
Högtider

Buddism

Buddismgenomgång

De fem världsreligionerna
Snabbsammanfattning

Vill du plugga inför testet? Titta gärna på de här länkarna!
Judendomen
Kristendomen
Islam
Hinduism
Buddism

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *